Φοροτεχνικά Θέματα

 

 
 
 
 

Ο φοροτεχνικός μας σύμβουλος σας ενημερώνει: Ρύθμιση Οφειλών σε εώς 120 δόσεις

 

 
Οι Οφειλές σε Ασφαλιστικές Εισφορές, ρυθμίζονται σε 120 δόσεις για όλους και εφαρμόζεται και ο Επαναϋπολογισμός των Οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ.

Οι Οφειλές προς το Δημόσιο, για τα Φυσικά Πρόσωπα, έχουν προϋποθέσεις και υπολογισμούς για να βρεθεί ο αριθμός των δόσεων που θα γίνει η αποπληρωμή, με ανώτατο όριο τις 120.

 Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 

Ο φοροτεχνικός μας σύμβουλος μας ενημερώνει για τις ασφαλιστικές εισφορές στις αποδείξεις δαπανών

 

 
Ασφαλιστικές Εισφορές στις Αποδείξεις Δαπανών

Οι Αμειβόμενοι ως Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Οργανισμών, Συλλόγων και Ομοσπονδιών, υποχρεούνται σε Ασφάλιση για τις Αμοιβές που λαμβάνουν, ανάλογα με το είδος των εισοδημάτων που εισπράττουν.

Διαβάστε Περισσότερα...

 
 
 

Τι αλλάζει στα εργασιακά

 

 
Καταγγελία Εργασιακή Σχέσης - Απόλυση: τι αλλάζει
Ο Νόμος 4611/2019, αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του Αρθ. 5 του ν. 3198/1955, θεωρώντας έγκυρη την Καταγγελία της Εργασιακής Σχέσης, δηλαδή την Απόλυση, όταν:
  1. Οφείλεται σε Βάσιμο λόγο
  2. Έχει γίνει Εγγράφως
  3. Έχει καταβληθεί η Οφειλόμενη Αποζημίωση
  4. Έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του Απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ Μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο Απολυόμενος

Διαβάστε Περισσότερα...