Έρευνες

 

 
 
 
 

Έρευνα για την προσχολική αγωγή και την υποχρεωτικότητα των προνηπίων στην Ελλάδα

 

 
Εισαγωγή – Περίγραμμα της σημασίας της προσχολικής αγωγής.

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία αλλά και σχετικές έρευνες και μελέτες η ηλικία μεταξύ 0 και 6 ετών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ατόμου.

Διαβάστε Περισσότερα...
 
 
 

Επιστημονική εισήγηση: Ποιοι λόγοι συνηγορούν για τη μείωση της ηλικίας ένταξης των βρεφών στους Βρεφικούς Σταθμούς, από τα 2.5 στα 2 έτη;

 

 
Από το τέλος του 18ου και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα στις βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης που προχωρούσαν στην εποχή της εκβιομηχάνισης, δημιουργούνταν ιδρύματα υποδοχής για τα νήπια των φτωχών εργαζομένων γονέων, ή για τα ορφανά, προσφέροντάς τους περίθαλψη, τροφή και ασφάλεια.

Διαβάστε Περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα