Από 19 Οκτωβρίου 1997 για να γίνει κάποιος ιδιοκτήτης Παιδικού Σταθμού Μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ. θα πρέπει :

 • Να έχει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από το τμήμα Πρόνοιας της Νομαρχίας που ανήκει ο Π.Σ.
 • Να μην έχει ίδια επωνυμία (διακριτικό τίτλο) με παλαιότερο Μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.
 • Να τον προτείνουν δύο (2) παλαιότερα Μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ. τα οποία θα υπογράψουν την αίτηση του νέου Μέλους
  1.  Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει παλαιότερα Μέλη υποβάλλει τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δ.Σ. και αυτό ορίζει δύο (2) Μέλη που θα τον επισκεφθούν θα τον γνωρίσουν και μετά θα τον προτείνουν εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.
  2. Εάν το νέο μέλος (ιδιοκτήτης) είναι στην περιφέρεια σε πόλη όπου λειτουργεί Τοπικό Τμήμα την αίτηση υπογράφουν ο (η) Πρόεδρος και ο(η) Γραμματέας. Δεν γίνεται νέο μέλος δεκτό από την περιφέρεια εάν δεν ακολουθείται αυτή η διαδικασία.
 • Να συμπληρώσει Αίτηση Εγγραφής στην οποία εκτός των άλλων να υπογράψει ότι δέχεται τον κώδικα Δεοντολογίας του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.
 • Να συμπληρώσει το στατιστικό έντυπο του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.
 • Να στείλει Εταιρικό αν ο Π.Σ. έχει την μορφή Εταιρείας\

Μέλος γίνεται το φυσικό πρόσωπο :

 • εάν είναι εταιρεία και ο/η  Διαχειριστής /ρια είναι περισσότερα από ένα άτομο, μπορούν εφόσον το επιθυμούν όλα να γίνουν Μέλη ή μεταξύ τους να ορίσουν ποιο θα είναι το μέλος. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αντίγραφο του εταιρικού το οποίο πρέπει να συμφωνεί με την άδεια λειτουργίας.
 • Να υποβληθούν 3 πρόσφατες φωτογραφίες (μια για την Αίτηση, μία για το Εκλογικό Βιβλιάριο και μια για την οικονομική κάρτα )
 • Να πληρωθεί το δικαίωμα εγγραφής (εφ’ άπαξ) 60 €.
 • Να πληρωθεί η ετήσια συνδρομή 105 €
 • Έκτακτες εισφορές προσδιορίζονται μετά από αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ή διοικητικού συμβουλίου.

 

Το περιεχόμενο είναι περιορισμένο μόνο στα μέλη μας. Αν είστε ήδη μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε στο λογαριαμό σας.

Existing Users Log In