Ο Παιδικός Σταθμός είναι η πρώτη συστηματική έξοδος του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον και το πρώτο σημαντικό του άνοιγμά στο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δεχθεί κατάλληλα ερεθίσματα και υποστήριξη ώστε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το αναπτυξιακό του δυναμικό.

Ο Παιδικός Σταθμός πρέπει, επομένως, να είναι ο υποστηρικτής και ο εξειδικευμένος συνεργάτης της κάθε οικογένειας στην έγνοια της για το καλύτερο δυνατό μεγάλωμα του παιδιού της. Το προσωπικό του πρέπει να μεταδίδει στους Γονείς –και κατ’ επέκταση στο παιδί- αίσθημα εμπιστοσύνης, κατανόησης, γνώσης και επάρκειας. Πρέπει να διαθέτει επεξεργασμένο και δομημένο παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλο για την κάθε ηλικιακή ομάδα που αναλαμβάνει. Τα παιδιά στην κάθε ομάδα πρέπει να συνυπάρχουν με παιδιά συνομήλικα, ο αριθμός τους να είναι λειτουργικός και η αναλογία τους προς τους/τις υπεύθυνους/ες παιδαγωγούς τέτοια, που να βοηθάει την ομάδα να λειτουργήσει και το κάθε παιδί να μπορεί να αισθάνεται την προσοχή και την φροντίδα τους.

Είναι απαραίτητο ο Παιδικός Σταθμός να διαθέτει άδεια λειτουργίας, να είναι δηλαδή εγκεκριμένος. Το κτίριο και ο χώρος του πρέπει να είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να αποτελεί, λειτουργικά και αισθητικά, το κατάλληλο πλαίσιο ζωής, επικοινωνίας και έκφρασης των παιδιών

Με δυο λόγια: ο Παιδικός Σταθμός και η προσχολική αγωγή είναι ο θεμέλιος λίθος για τη ζωή του παιδιού Σας. Κάντε τις επιλογές Σας εστιάζοντας στην ουσία.

Το περιεχόμενο είναι περιορισμένο μόνο στα μέλη μας. Αν είστε ήδη μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε στο λογαριαμό σας.

Existing Users Log In