ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΜΙΑΣ
ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ
ΜΑΪΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ