Archive for the ‘Πληροφορίες για γονείς’ Category

Πρόληψη λοιμώξεων

Αγαπητά Μέλη,

σας αποστέλλουμε εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Δ/νση Υγιενής του Υπουργείου Υγείας, που στόχο έχει να ληφθούν από πλευράς των υπεύθυνων τα απαραίτητα εκείνα μέτρα ώστε να περιοριστεί η μετάδοση λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, και βρεφονηπιακών σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών.

71η Ανακοίνωση-ΒΙΕ4Θ-ΔΙΜ

Πως να επιλέξω παιδικό σταθμό

Ο Παιδικός Σταθμός είναι η πρώτη συστηματική έξοδος του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον και το πρώτο σημαντικό του άνοιγμά στο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δεχθεί κατάλληλα ερεθίσματα και υποστήριξη ώστε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το αναπτυξιακό του δυναμικό.

Ο Παιδικός Σταθμός πρέπει, επομένως, να είναι ο υποστηρικτής και ο εξειδικευμένος συνεργάτης της κάθε οικογένειας στην έγνοια της για το καλύτερο δυνατό μεγάλωμα του παιδιού της. Το προσωπικό του πρέπει να μεταδίδει στους Γονείς –και κατ’ επέκταση στο παιδί- αίσθημα εμπιστοσύνης, κατανόησης, γνώσης και επάρκειας. Πρέπει να διαθέτει επεξεργασμένο και δομημένο παιδαγωγικό πρόγραμμα κατάλληλο για την κάθε ηλικιακή ομάδα που αναλαμβάνει. Τα παιδιά στην κάθε ομάδα πρέπει να συνυπάρχουν με παιδιά συνομήλικα, ο αριθμός τους να είναι λειτουργικός και η αναλογία τους προς τους/τις υπεύθυνους/ες παιδαγωγούς τέτοια, που να βοηθάει την ομάδα να λειτουργήσει και το κάθε παιδί να μπορεί να αισθάνεται την προσοχή και την φροντίδα τους.

Είναι απαραίτητο ο Παιδικός Σταθμός να διαθέτει άδεια λειτουργίας, να είναι δηλαδή εγκεκριμένος. Το κτίριο και ο χώρος του πρέπει να είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να αποτελεί, λειτουργικά και αισθητικά, το κατάλληλο πλαίσιο ζωής, επικοινωνίας και έκφρασης των παιδιών

Με δυο λόγια: ο Παιδικός Σταθμός και η προσχολική αγωγή είναι ο θεμέλιος λίθος για τη ζωή του παιδιού Σας. Κάντε τις επιλογές Σας εστιάζοντας στην ουσία.

Η σημασία της Προσχολικής Αγωγής

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι γνωστή και αναγνωρισμένη από παντού η τεράστια σημασία της προσχολικής αγωγής. Έχοντας αφήσει οριστικά πίσω την έννοια της απλής φύλαξης των παιδιών –ώστε να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς τους- ερχόμαστε σήμερα να αναγνωρίσουμε τα πολλαπλά οφέλη από την συμμετοχή των παιδιών στα πλαίσια και τα προγράμματα προσχολικής αγωγής εντός των παιδικών σταθμών (η σωστότερη ονομασία των οποίων πρέπει να είναι: κέντρα προσχολικής αγωγής).

Όταν μιλάμε για προσχολική αγωγή, δεν μιλάμε για εκπαίδευση σχολικού τύπου επικεντρωμένη στη νόηση και τη μάθηση. Μιλάμε για πολύπλευρες παιδαγωγικές διαδικασίες που στοχεύουν στην ολόπλευρη (σωματική, συναισθηματική, νοητική, αισθητική, ηθική, κοινωνική) ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες εξασφαλίζουμε στον μέγιστο βαθμό τη δημιουργία της βάσης και των προϋποθέσεων για την πρόοδο και την προοπτική του κάθε παιδιού. Ας δούμε πολύ συνοπτικά τις βασικότερες λειτουργίες από τις οποίες επωφελούνται τα παιδιά στα πλαίσια προγραμμάτων προσχολικής αγωγής εντός των παιδικών σταθμών:

Ανάπτυξη: είναι γνωστή η τεράστια σημασία των πρώτων χρόνων ζωής στην πορεία ενός ανθρώπου. Εκεί τίθενται τα θεμέλια και οι κρίσιμοι συντελεστές για την πορεία του στη ζωή. Είναι επίσης γνωστό πως σε αυτά τα ευαίσθητα πρώτα χρόνια, τα παιδιά χρειάζονται πολλαπλή υποστήριξη ώστε οι αναπτυξιακές τους ανάγκες να καλυφθούν με τον επαρκέστερο δυνατό τρόπο. Την επαρκή αυτή υποστήριξη μπορούν να την βρουν στο πλαίσιο επεξεργασμένων προγραμμάτων προσχολικής αγωγής που υποστηρίζονται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς εντός των κατάλληλων δομών των παιδικών σταθμών.

Κοινωνικοποίηση: Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί να συμμετάσχει από πολύ νωρίς –και με τρόπο συστηματικό, οργανωμένο και κατάλληλα επιτηρούμενο- σε μία ομάδα συνομιλήκων. Στο πλαίσιο αυτό θα μάθει να συνυπάρχει, να αλληλεπιδρά, να μοιράζεται, να ζει κοινωνικά. Θα μάθει να εκφράζει και να συνθέτει την ατομικότητά του με τρόπο λειτουργικό μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. Θα αποκτήσει δεσμούς με τους/τις παιδαγωγούς του και θα μπορέσει με τον τρόπο αυτό να εμπλουτίσει και να πολλαπλασιάσει τα οφέλη από τις εμπειρίες του στο πλαίσιο της οικογένειας και της οικογενειακής του δυναμικής.

Πρόληψη: Καθώς ένα παιδί συμμετέχει με συστηματικό τρόπο σε ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, παρακολουθείται ολόπλευρα από τους/τις παιδαγωγούς του και το υπόλοιπο εξειδικευμένο προσωπικό που πλαισιώνει αυτό το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών στόχων αυτού του προγράμματος, μπορεί έγκαιρα να εντοπιστούν αναπτυξιακές αποκλίσεις και δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί. Στο βαθμό που γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να παρασχεθεί η απαραίτητη πρόσθετη ενίσχυση, ώστε οι δυσκολίες να ξεπεραστούν ή να μπουν σε μία προοπτική βελτίωσης και να μην εμφανιστούν πολύ αργότερα διογκωμένες και, πιθανά, αξεπέραστες.

 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η τεράστια σημασία της προσχολικής αγωγής και η αναγκαιότητα για κάθε παιδί να ωφεληθεί από τα πολλαπλά οφέλη της στο πλαίσιο κατάλληλων προγραμμάτων και δομών (παιδικοί σταθμοί).